Översikt

Evatic utvecklar Evatic servicehanteringssystem – ett avancerat servicesystem för företag som kräver en effektiv schemaläggning och hantering av personal samt stöd för avancerade serviceavtal. Oavsett ifall ditt företag tillhandahåller teknisk service för hissar, kontorsmaskiner eller kaffemaskiner, ger Evatic en fullständing kontroll på era serviceavtal och inställelsetider.

Copy/Print

Kontorsmaskiner

Medical Equipment

Medicinskutrustning

Industrial Kitchen

Industrikök

HVAC

VVS

Heavy Equipment

Tung industri

Elevators

Hiss

Coffee/Vending

Kaffe/Vending